#ZOSTAŃWDOMU i zamawiaj ONLINE!

Korzystając z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich zapisywaniu.
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej: Polityce Cookies.

  OK

Regulamin zakupów

REGULAMIN
Regulamin sklepu internetowego https://sklep.bielenda.pl oraz https://sklep.bielendaprofessional.pl

§1 Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym zasady sprzedaży w sklepie internetowym dostępnym pod domeną internetową https://sklep.bielenda.pl („Sklep”) oraz https://sklep.bielendaprofessional.pl, którego właścicielem jest Bielenda Kosmetyki Naturalne sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Krakowie 31-553) przy ul. Fabrycznej 20, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000536916, posiadającą NIP: 9442043784 oraz numer REGON: 356357380,
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców
3. Wymagania techniczne do prawidłowego funkcjonowania systemu teleinformatycznego jakim posługuje się Sklep: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa lub odpowiednia aplikacja, posiadanie i podanie adresu email umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
4. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym regulaminem.
5. 2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
● Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub,
● Mozilla Firefox w wersji 3.8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub,
● Google Chrome w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub,
● Safari w wersji 5.1 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies;
● Minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli,
● w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane
jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.

6. Definicje:
Sprzedawca: Bielenda Kosmetyki Naturalne sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Krakowie 31-553) przy ul. Fabrycznej 20, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000536916, posiadającą NIP: 9442043784 oraz numer REGON: 356357380,
Konsument – zgodnie z art. 22.1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Przedsiębiorca – osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje rejestracji lub /i zakupu w Sklepie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
Czas realizacji zamówienia – to czas, który liczy się od momentu potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji, a kończy się w momencie dostarczenia zamówionego towaru przez Klienta;
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Koszyk – element Sklepu, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, i inne;
Plik cookie – niewielka informacja zapisywana przez serwer na urządzeniu Klienta w postaci pliku, którą serwer może odczytywać przy ponownym połączeniu się z tego samego urządzenia. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu https://sklep.bielenda. pl oraz https://sklep.bielendaprofessional.pl;
Polityka prywatności – dokument zawierające informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę, dostępny na stronie internetowej Sklepu https://sklep.bielenda. pl oraz https://sklep.bielendaprofessional.pl
Sklep – sklep internetowy dostępny pod domeną internetową https://sklep.bielenda. pl oraz https://sklep.bielendaprofessional.pl;
Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
7. Strona Produktowa – strona w Sklepie, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu;
8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

§2.a Rejestracja i logowanie – Konsument
1. Klient może zarejestrować swoje konto w Sklepie. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej Sklepu wybrać zakładkę ‘Twoje konto”, Nie masz konta – zarejestruj się a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres email, login oraz hasło. Na podany przez Klienta adres e-mail zostaje przesłana wiadomość e-mail potwierdzająca założenie konta. Poprzez rejestrację dochodzi do zawarcia pomiędzy Klientem a Sprzedawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta w Sklepie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
2. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu przy pomocy podanych w trakcie rejestracji loginu oraz hasła.
3. Dla realizacji zamówienia Klienta konieczne jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) także udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacja Regulaminu
4. Przez skuteczne złożenie zamówienia należy rozumieć proces przejścia wszystkich etapów (kroków) składania zamówienia i zatwierdzenie przyciskiem ‘Zamawiam i płacę’. Potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku ‘Zamawiam i płacę’ wiąże się z obowiązkiem opłacenia zamówienia.
5. Po zalogowaniu, Klient w zakładce ‘Moje konto’ może dowolnie modyfikować swoje dane podane podczas rejestracji oraz przeglądać historię swoich zamówień i płatności.
6. Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości email, jaką przesyła Sprzedawca po złożeniu zamówienia przez Klienta. Wiadomość email zawiera potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę wraz ze wszystkimi elementami zamówienia.
7. W celu rozwiązania umowy o prowadzenie konta w Sklepie, Klient powinien przekazać taką informację do Sprzedawcy za pomocą poczty elektronicznej lub w formie pisemnej.

§2.b Rejestracja i logowanie – Przedsiębiorca
1. Klient może zarejestrować swoje konto w Sklepie. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej Sklepu wybrać zakładkę ‘Twoje konto”, Nie masz konta – zarejestruj się a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres siedziby adres email, oświadczenie o posiadaniu wykształcenia kosmetologicznego login oraz hasło. Na podany przez Klienta adres e-mail zostaje przesłana wiadomość e-mail potwierdzająca założenie konta. Poprzez rejestrację dochodzi do zawarcia pomiędzy Klientem a Sprzedawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta w Sklepie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
2. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu przy pomocy podanych w trakcie rejestracji loginu oraz hasła.
3. Dla realizacji zamówienia Klienta konieczne jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) także udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacja Regulaminu
4. Przez skuteczne złożenie zamówienia należy rozumieć proces przejścia wszystkich etapów (kroków) składania zamówienia i zatwierdzenie przyciskiem ‘Zamawiam i płacę’. Potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku ‘Zamawiam i płacę’ wiąże się z obowiązkiem opłacenia zamówienia.
5. Po zalogowaniu, Klient w zakładce ‘Moje konto’ może dowolnie modyfikować swoje dane podane podczas rejestracji oraz przeglądać historię swoich zamówień i płatności.
6. Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości email, jaką przesyła Sprzedawca po złożeniu zamówienia przez Klienta. Wiadomość email zawiera potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę wraz ze wszystkimi elementami zamówienia.
7. W celu rozwiązania umowy o prowadzenie konta w Sklepie, Klient powinien przekazać taką informację do Sprzedawcy za pomocą poczty elektronicznej lub w formie pisemnej.

§3 Składanie zamówień.

1. Zamówienia w sklepie internetowym www.sklep.bielenda.pl oraz www.sklep.bielendaprofessional.pl można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
2. Klient może złożyć zamówienie po zarejestrowaniu się i zalogowaniu do indywidualnego konta.
3. Zamówienia na produkty Bielenda oraz Bielenda Professional dostępne w sklepie internetowym są składane za pomocą umieszczenia produktów w koszyku po uprzednim kliknięciu w przycisk „dodaj do koszyka” wybranego produktu.
4. Zawierając Umowę sprzedaży ze Sklepem i akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur przez Sklep w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.).
5. Zgoda na przesyłanie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktur w formie papierowej. Zgoda Klienta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa Sklepu do wystawiania i przesyłania faktur w wersji papierowej. Klient może złożyć wniosek o wyrażonego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty internetowej Sklep przekaże Klientowi fakturę w wersji papierowej, przekazując oddzielnie na adres, na jaki ma zostać wystawiona faktura.
6. Sklep wystawi fakturę w momencie wysyłki zamówienia z magazynu. Sklep wystawia i udostępnia faktury w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Każda faktura w formie elektronicznej zostanie przesłana Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia lub zakładaniu Konta Klienta

§4 Ceny towarów.

1. Sklep zamieszcza informacje na temat swojej oferty na Stronach Produktowych i oferuje towary za pośrednictwem Internetu.
2. Ceny na stronie Sklepu zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie Produktowej zawierają podatek VAT i podawane są w PLN; nie zawierają w sobie ewentualnych kosztów dostawy. Koszty dostawy określone są w zakładce Koszty dostawy.
3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca: cenę produktu, koszty przesyłki oraz koszty za obsługę płatności w przypadku formy płatności przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności – w trzecim kroku Koszyka.
4. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT wyrażoną w zł. Ewentualne koszty dostawy są uwzględniane na fakturze. Sprzedawca dostarcza do Klienta fakturę lub korektę faktury w wersji elektronicznej.
5. Na Stronach Produktowych Sklepu może być udostępniona oferta promocyjna, na podstawie której ceny towarów będą obniżone. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu o ile zasady danej promocji nie stanowią inaczej.

§5 Formy płatności i dostawy.

1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić kartą płatniczą, przelewem internetowym lub BLIKiem. Formy płatności określone są na stronie Sklepu w zakładce: „Formy płatności”.
2. Dostawa jest realizowana wyłącznie na terytorium Polski.
3. Sklep realizuje dostawę zamówionych towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o.
4. Koszty dostawy uzależnione są od metody płatności oraz sposobu dostawy, wynoszą od 0 do 17,50 zł. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie w zakładce „Koszty dostawy”.

§6 Realizacja zamówień.

1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dokonanie wszystkich etapów realizacji: od rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia, poprzez przekazanie przesyłki firmie kurierskiej, do przekazania przesyłki Klientowi.
2. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 10 dni roboczych.

§7 Warunki reklamacji (zgłoszenie wad rzeczy sprzedanej).
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną, określa ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:reklamacje@bielenda.pl, telefonicznie: 12 261 99 16 lub korespondencyjnie na adres: Dział Reklamacji Bieleda Kosmetyki Naturalne sp. z o.o. ul. Fabryczna 20, 31-553 Kraków. Można także wypełnić formularz reklamacji znajdujący się w zakładce Reklamacje i odesłać go na adres mailowy lub korespondencyjny.
2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem daty ważności produktu.
3. Klientowi przysługuje prawo żądania:
a. wymiany towaru na nowy,
b. naprawy towaru,
c. obniżenia ceny,
d. odstąpienia od umowy o ile wada towaru jest istotna.
4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Klienta nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Towar niezgodny z umową należy odesłać na adres: Dział Reklamacji Bielenda Kosmetyki Naturalne sp. z o.o. ul. Fabryczna 20, 31-553 Kraków]
5. W przypadku zgłaszania reklamacji należy podać: pełną nazwę reklamowanego produktu, numer partii wraz z datą ważności reklamowanego produktu, opis wady.

§8 Odstąpienie od umowy.
1.Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, za wyjątkiem kosztów związanych z kosztami innymi niż najtańszy zwykły koszt dostarczenia towaru oraz bezpośrednich kosztów zwrotu towaru Sprzedawcy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@bielenda.pl lub korespondencyjnie na adres ul._Fabryczna 20, 31-553 Kraków_- oświadczenia na piśmie – można w tym celu wypełnić formularz odstąpienia od umowy, dostępny w zakładce Zwrot produktów. Zwrotu produktu można dokonać tylko i wyłącznie w przypadku produktu nieużywanego, nienaruszonego, oryginalnie zapakowanego.
2.W razie odstąpienia od umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba, że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy. Zgodnie z ustawą, termin na dokonanie zwrotu płatności wynosi 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zakupiony towar należy odesłać na adres: Dział Reklamacji Bielenda Kosmetyki Naturalne sp. z o.o. s.k. ul. Fabryczna 20, 31-553 Kraków
3.Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, m.in. w odniesieniu do umów:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Bielenda Kosmetyki Naturalne Sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Fabryczna 20.
2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 – Art. 6 pkt.1 b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą
3. Osobom powierzającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, sprostowania, poprawiania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. Każda osoba czyjej dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
3. Dane osobowe są przechowywane przez Sprzedawcę tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte.
4. Pełna klauzula informacyjna odnośnie przetwarzania danych osobowych jest dostępna na stronie: http://bielenda.pl/polityka-prywatnosci

§10 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

9.8. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.

§11 Sprawy nieuregulowane regulaminem.

1. Umowy zawierane są przez Sklep zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaną poddane sądom powszechnym.
4. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez: Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie działające przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, Rzeczników Praw Konsumentów, Federację Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Informacje o sposobach dostępu do ww. trybów i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://polubowne.uokik.gov.pl/.
Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i/lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług.
9.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

§12 Postanowienia końcowe.

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem: www.sklep.bielenda.pl/regulamin oraz www.sklep.bielendaprofessional.pl/regulamin
Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie po wejściu w zakładkę Regulamin na stronie internetowej Sklepu oraz pobrać go w formacie pdf i sporządzić jego wydruk.(możliwość wydruku Regulaminu)
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności:
 zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.
 zmiany przepisów prawa,
 zmiany form płatności,
 zmiany sposobów dostawy,
3. Zmiany niniejszego regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.
4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2019 r.

DO POBRANIA:
1. Regulamin sklepu internetowego https://sklep.bielenda. pl oraz https://sklep.bielendaprofessional.pl
2. Wzór formularza odstąpienia od umowy www.sklep.bielenda.pl/zwroty_wymiana_reklamacje.html oraz www.sklep.bielendaprofessional.pl/zwroty_wymiana_reklamacje.html
3. Wzór formularza reklamacyjnego www.sklep.bielenda.pl/zwroty_wymiana_reklamacje.html oraz www.sklep.bielendaprofessional.pl/zwroty_wymiana_reklamacje.html